L’assemblea de Decidim Igualada, per l’absència per malaltia del seu portaveu, Dario Castañé, manifesta públicament el seu posicionament respecte a diferents punts del ple del passat dimarts 22 de març.
En general, es tractava d’un ple burocràtic, tendència que s’està assentant de forma preocupant en el ple municipal d’Igualada. Desproveït de contingut polític, el ple està perdent la qualitat d’espai de debat i consens, necessària per a resoldre les necessitats de la ciutadania i canalitzar la seva participació.

Participació que Decidim Igualada considera que ha trobat a faltar en el procés d’elaboració del Pla Local de Joventut. Diferents grups polítics i socials han tingut l’oportunitat de fer-hi aportacions i esmenes. Un cop incorporades algunes, i rebutjades moltes altres, la regidoria no ha passat el text refós pel Consell Municipal de Joventut per a la seva ratificació. Aquest fet fa que el text neixi sense valoració de les entitats locals, més enllà dels grups municipals que van tenir-hi accés. Agafant el compromís de la regidoria de revisar-ho anualment, Decidim Igualada continuarà treballant per millorar els dèficits del pla en els següents anys.

Entre altres punts del ple, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a un acord de subministrament elèctric. Enllaçant amb l’aprovació de les bases específiques per al foment de creació de noves empreses, que Decidim Igualada considera positiu, l’assemblea emplaça al govern local a ser coherent i, si de debò es creu el foment del cooperativisme de les noves bases, faci públic el seu compromís per estudiar la contractació dels subministraments a entitats cooperatives existents al nostre territori. Aquesta coherència també ha de sortir del compliment de l’aprovació que es va fer al ple de gener de 2015 del Pla d’adaptació al canvi climàtic. Només des d’un impuls ferm i decidit per les energies renovables es pot fer realitat la lluita contra el canvi climàtic.

També s’hi va celebrar públicament la liquidació d’ingressos i despeses de l’any 2015, amb un resultat positiu de reducció de deute, situant-se pròxim al 83%. És una bona dada, però des de l’assemblea de Decidim Igualada es posa sobre la taula que s’ha de fer el mateix esforç vers als semàfors socials, és a dir, la mesura de la situació dels igualadins i igualadines. Els èxits econòmics no han de fer-se a costa del benestar dels veïns i veïnes. L’Ajuntament no compta amb dades detallades sobre la situació social de la ciutat, pel que pot estar aprofundint problemes socials mentre les arques evolucionant favorablement, sobretot gràcies a l’augment de la pressió fiscal.
Per altra banda, l’assemblea celebra l’aprovació de les mocions contra l’acord de la UE amb Turquia i per la creació del Projecte Educatiu de Ciutat. L’acord assolit amb Turquia es tracta d’un atemptat frontal contra els drets de les persones que fugen d’un conflicte armat complex com el de Síria. Respecte al Projecte Educatiu de Ciutat, sobre el que el govern no en farà res malgrat aprovar-se amb la seva abstenció, Decidim Igualada es suma i insisteix que és necessari obrir el diàleg per arribar a un ampli consens de ciutat en matèria educativa i en molts altres aspectes.