El govern vol constituir el Consell Municipal d’Accessibilitat, un òrgan de participació sectorial de naturalesa consultiva, amb la finalitat de participació, per a promoure i canalitzar la reflexió conjunta de l’Ajuntament amb les entitats i la ciutadania vinculades al sector de l’accessibilitat, fer propostes i, si escau, dinamitzar activitats i programes.

Ens n’alegrem perquè creiem en la participació i creiem que és una bona manera de continuar treballant pel Pla d’Accessibilitat que es va aprovar l’any 2002. Aquest pla estava sotmès a una actualització permanent a mesura que s’han anat fent actuacions a la via pública i la comissió de seguiment feia trobades bianuals per valorar les actuacions.

Des de Decidim Igualada esperem que amb la constitució del Consell Municipal d’Accessibilitat es doni un impuls important i s’eviti l’exclusió de les persones amb mobilitat reduïda amb barreres o decisions que impossibiliten viure plenament la ciutat, tal com ha passat durant la Festa Major. aparcaments reservats a persones minusvàlides del centre de la ciutat han deixat d’estar disponibles dificultant la participació en la festa.

Decidim Igualada, també preocupada pels efectes que pot tenir la pobresa en l’escolarització dels nens i nenes de la ciutat, ha demanat en la Comissió Informativa les dades relatives a les demandes sobre els ajuts convocats per l’ajuntament de la ciutat d’Igualada: menjador, escoles bressol, llibres de text i ajuts per material escolar, així com les que s’han atorgat.

Considerem que no s’ha de permetre que l’empobriment de les famílies impacti negativament en l’educació de les criatures i que en el curs vinent que comença cap infant sigui privat d’una educació integral i de qualitat.