Decidim Igualada es planteja crear un Observatori sobre violència masclista a nivell local. Per a explicar el per què va dedicar, precisament, el seu acte del 8 de març, a través d’una xerrada amb la directora de l’observatori de l’Institut per a l’Estudi i la Transformació de la Vida Quotidiana (IQ) de Barcelona, Maria de la Fuente. La plataforma de confluència ciutadana i d’esquerres considera que pot ser la base per a conèixer la nostre realitat i poder actuar.

L’acte va tenir lloc dimecres 16 de març. Decidim va convidar Maria de la Fuente per tal d’aprofundir sobre aquesta idea, veure en què consisteix, com fer-ho i conèixer experiències d’altres indrets. Ella és doctora en ciència política per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i llicenciada en filosofia per la Universitat de Barcelona. Actualment coordina el grup de recerca Ciutats i Persones de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials de la UAB, a banda de comptar amb nombrosos estudis i col·laboracions en l’àmbit del feminisme i la política.

De la Fuente va aclarir que hi ha diferents models d’observatoris: públics i independents, quantitatius o qualitatius, d’enfocament avaluador o prospectiu… I va ensenyar uns quants exemples. Segons el seu coneixement, és molt important definir abans que res el model que es vol. És a dir, definir l’entitat que observa, el fenomen a observar i la manera de fer-ho.

Una bona manera de començar, tenint en compte les dificultats que pot comportar la creació d’un observatori a nivell local o intermunicipal, davant la manca, per exemple, de recursos, equips professionals especialitzats o l’accés a fonts de dades de serveis concrets al territori, tal com es va anar constatant al llarg de l’acte, en col·laboració amb el públic assistent.

De la Fuente va explicar el seu observatori, de l’IQ, desenvolupat a partir de tres grans objectius de transparència, per a “fer efectiu el dret a la informació, fent accessibles i gratuïtes dades necessàries per entendre com ens va com a societat, sense biaixos de gènere”; d’apoderament, per “facilitar que activistes i persones interessades puguin trobar informació de qualitat per a suportar les seves demandes i reflexions”, i de divulgació, per “facilitar la interpretació i comprensió d’aquesta informació a públic no expert i promoure l’aproximació a la igualtat de gènere de persones prèviament no sensibilitzades”.

L’acte va ser presentat pel portaveu de Decidim i regidor a l’Ajuntament, Dario Castañé, i la presidenta històrica de Dones d’Igualada, activista feminista i política, Maribel Nogué, de la mateixa plataforma d’esquerres.

Ara mateix, la proposta es troba en un punt incipient. De moment, Decidim Igualada l’ha presentat a la Mancomunitat d’Òdena (MICOD) dins del pla de participació per a l’elaboració del Pla d’Igualtat 2016-2019.

e9845f9f-d7a7-42aa-a841-32ba9e5ce61a