La plataforma d’esquerres ha portat aquests dos temes a l’últim ple municipal, amb dues mocions de confluència amb aportacions de tots els grups municipals, presentades conjuntament amb CUP, ERC i PSC, perquè considera que la incidència de les actuacions en l’àmbit local és directa. Una proposta és per mantenir totes les aules públiques de P-3 malgrat la davallada de la natalitat, l’altra per aconseguir una ciutat lliure d’homofòbia i transfòbia.

Les dues mocions van ser aprovades per la unanimitat del ple municipal. El portaveu de Decidim, Dario Castañé, tot i manifestar satisfacció personal per l’aprovació, es mostra igualment incrèdul, ja que l’experiència li diu que a l’Ajuntament d’Igualada “les mocions són paper mullat”. En el sentit que malgrat l’acord del ple, després el govern fa el que vol, o el que és el mateix, res sobre el que presenten els altres grups a l’oposició, pel que afegeix que restaran “atents fiscalitzant els compromisos assolits”.

La moció sobre les aules de P-3 té relació amb l’anunci de la Generalitat que com a conseqüència de la baixada de la natalitat no té previst oferir el mateix nombre de grups de P-3 a l’escola pública. Decidim ho considera un oportunitat per “adequar les ràtios alumnes/professor, amb aules de P-3 d’un màxim de 20 alumnes”. La plataforma confirma que d’aquesta forma s’aconseguiria “reforçar la qualitat de l’educació”, a la vegada que “garantir la continuïtat dels llocs de treball existents associats i el dret d’elecció de centre dels pares i mares”.

El portaveu de Decidim reconeix que l’Ajuntament no vol que es tanqui cap aula, però adverteix que si no es pacta una ràtio menor abans de començar el procés d’inscripció d’aquest curs i els següents, el futur de les nostres aules quedarà condicionat per la demanda final.

L’altra moció té a veure amb el debat públic actual, arran de la mort del jove de Rubí, l’Alan, i les dades de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que diuen que més del 50% dels menors LGBTI pateixen assetjament escolar, i que aquestes xifres són lleugerament superiors respecte a quatre anys enrere.

Sobre aquest altre assumpte, Decidim proposa tota una sèrie d’actuacions de treball transversal i de participació entre diferents estaments locals, com ara establir un protocol en cas d’agressió, promoure campanyes per fomentar la tolerància, donar suport a les entitats que treballin per la igualtat de les persones LGTBI, realitzar programes de coeducació als centres educatius, visibilitzar les parelles del mateix sexe i les famílies monoparentals i homoparentals en la producció gràfica i de comunicació de la ciutat, o que la Generalitat destini una partida pressupostària perquè puguin desenvolupar-se de manera efectiva, entre d’altres.