Decidim Igualada, amb el suport d’Esquerra Republicana, va presentar aquest dilluns dues mocions per a desenvolupar la implementació de la tarifació social i un nou reglament d’ajuts a les famílies per fer front als impostos municipals, mecanismes que consideren “fonamentals per a l’equitat i la inclusió social”, en paraules del portaveu de Decidim Igualada, Dario Castañé.

Atenent a la persistent situació de crisi econòmica, els dos grups municipals proposen que en el pròxim ple del dimarts 22 s’aprovi la creació de comissions mixtes per analitzar i desenvolupar propostes per al pròxim any fiscal sobre com aplicar aquests mecanismes a Igualada.

Segons Castañé, la tarifació social afectarà “els preus públics dels serveis, equipaments i activitats que presta l’ajuntament, ajustats la renda individual o familiar de cadascú”.

Respecte al nou reglament d’ajuts, els impulsors afirmen que bona part de les despeses que les famílies fan front són obligacions tributàries com l’IBI, impost que des d’ERC ja havien manifestat que es troba a un nivell excessiu en comparació amb altres viles.

Els ajuts actuals estan restringits per la normativa dictada des del Congrés dels Diputats i moltes persones afectades per la crisi no hi poden accedir. Per això, amb aquest reglament pretenen una fiscalitat municipal més equitativa, més justa en relació amb altres municipis i més accessible a tothom que ho necessiti.

Des de Decidim Igualada, Dario Castañé remarca que “aquestes mocions neixen de les al·legacions presentades per la nostra assemblea, conseqüència directa de la manca de temps i diàleg amb la que el govern va treballar el pressupost i ordenances fiscals de 2016”.

3eec544a-d868-4b8b-8c13-f9b928c1d64f