El passat dimarts 11, Decidim Igualada, Esquerra Republicana de Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular han presentat una proposta de fiscalitat alternativa i progressiva, que podeu consultar a continuació.

Fotografia de InfoAnoia

Fotografia de InfoAnoia

Aquesta proposta aposta per introduïr conceptes de progressivitat. És a dir, que qui més té pagui més i qui menys té pagui menys, afectant a la majoria de la població, ja que Igualada està quasi 10 punts per sota de la mitjana de Catalunya en renda familiar disponible per habitant. O com diu el document:

Els darrers anys la nostra societat ha viscut un procés de recessió econòmica de gran magnitud que, alhora que ha empobrit a àmplies capes de la població, ha accentuat la ja de per si profunda esclet-xa de desigualtat entre diferents sectors socials. Tenim el convenciment que la lluita contra les desigualtats socials, amb una modesta però concreta aportació a nivell municipal, pot ser un objecti u àmpliament comparti t que es tradueixi en acord polític i aplicació decidida de les mesures.

Així, es divideix en les següents propostes:

  1. No augmentar el conjunt de la recaptació fiscal sobre els igualadins, ja que actualment és força més alta si la comparem amb les altres 7 ciutats de catalunya que tenen un volum de població similar.
  2. Aprovació d’unes bases per l’atorgament d’ajuts al pagament de l’IBI a les famílies amb baixa capacitat econòmica.
  3. Avançar cap a l’aprovació d’un increment de l’IBI urbà fins al tipus màxim de l’1,3% al 10% d’immobles no residencials de major valor.
  4. Implantar la tarifació progressiva en les escoles bressol i els serveis d’atenció a la dependència municipals.
  5. incloure la ubicació de les grans superfícies comercials de la ciutat en la zonificació d’impost d’activitat econòmica (IAE) de màxima tributació.
  6. Creació d’una taxa pel servei de clavegueram amb principis proporcionals.
  7. Establir la taxa de recollida de deixalles per a cada activitat empresarial en funció del seu nivell de reciclatge.

Igualada necessita propostes constructives, no acords amb modificacions cosmètiques que no aporten. Decidim Igualada està al costat dels que construeixen i al costat de la ciutadania que més ho necessita.