En un ple intens, Decidim Igualada ha continuat la seva defensa d’un model de ciutat més progressiu i just per a tots els veïns i veïnes, contraposant-lo davant de les mesures portades a aprovació al ple.

El seu portaveu, Dario Castañé, va intervenir en nou dels tretze punts del ple, posant en evidència les mancances de les propostes convergents. En paraules de Castañé, el govern és “excloent per a molts veïns i veïnes” i “continua posant solucions ad hoc, pedaços, als problemes de la ciutat”.

Per a la confluència ciutadana, un exemple d’aquestes mancances es troba en la composició del nou Consell Assessor i de Bon Govern. Malgrat que l’ordenança aprovada a finals de l’any passat permetia un consell format “per regidors i/o personal de l’Ajuntament o ens vinculats o dependents o externs al mateix”, el govern de Marc Castells ha optat per fer-ho “singular”, assegurant-s’hi la majoria, amb tres regidors seus i un càrrec de confiança, sobre el total de set persones que el conformen.

El portaveu de Decidim Igualada també va traslladar els dubtes de l’assemblea respecte a la política de convenis actual, al no ser possible valorar el seu impacte amb dades objectives. Com han fet constar en altres plens, és massa habitual trobar-se expedients amb insuficient informació per a poder formar-se una idea del benefici que poden representar.

També va contraposar l’aposta per aquest tipus de convenis a l’escassa inversió en el teixit associatiu en forma d’ajuts, que s’aprovaven en aquest ple. Segons Castañé, les subvencions a entitats sense ànim de lucre amb finalitats socials són inferiors als diners destinats als convenis o a inversions immobiliàries. En aquest últim cas, el portaveu va afirmar que “un Ajuntament que pot invertir 350.000 € en totxana pot invertir molt més en el teixit associatiu”.

En l’àmbit de mobilitat, Decidim Igualada va demanar que s’ajustin els horaris de l’autobús urbà perquè els treballadors de l’Hospital, l’empresa més gran de la ciutat, puguin agafar-lo per entrar al primer torn del dia. I van fer incís que “ara que han resolt el problema de l’aparcament amb moltes zones de tots colors, ara és hora de fomentar un model que promocioni la mobilitat sostenible”.

El moment més intens del ple el van protagonitzar Decidim Igualada i Convergència, durant el debat dels punts d’aprovació de bases de diferents ajuts per a llars d’infants, material escolar i menjador. Castañé va reivindicar la tarifació social com a alternativa a uns ajuts que va qualificar “d’almoina”, insuficient per a les famílies que poden accedir-hi. Segons el portaveu, “30 € d’ajut sobre 123 € de quota mensual de l’escola bressol” no són suficients perquè “aplicar el mateix preu a tothom fa que moltes famílies hi hagin de renunciar per no poder-hi front” i va defensar que “a les ciutats on s’aplica la tarifació social les rendes més baixes poden accedir a l’escola bressol pagant entre 30 i 35 € al mes”, sense cap augment en la quota per a una àmplia majoria d’igualadins i igualadins i alhora “permetent assolir l’equitat i l’accés universal en aquest servei i molts altres, perquè cadascú pagaria en funció de la seva renda”.

L’alcalde Castells va defensar que la quota actual és de les més baixes de Catalunya, afirmació que Castañé va contrarestar dient que “potser som la ciutat amb l’escola bressol més barata, però no pas la més accessible per a tothom” i instant-lo a fer valer la moció en aquesta línia que ell mateix va permetre aprovar el passat 22 de desembre de 2015, presentada per Decidim Igualada i Esquerra, i la que també va votar favorablement, com membre de la Diputació, durant l’any 2013 en el ple de la Diputació.

Imatge per Lorena Müller.