Decidim Igualada insisteix en la manca de joc democràtic que actualment pateix la ciutat d’Igualada. La plataforma de confluència ciutadana constata que el govern de CiU consolida el seu tarannà autocràtic, de fets consumats. És a dir, que tant en formes com en continguts, i gràcies a la majoria absoluta, actua sense consultar, informar, consensuar o escoltar. El súmmum per a l’assemblea d’esquerres són les darreres convocatòries dels plens, que ja ni respecten cap ordre.

El regidor de Decidim, Dario Castañé, demana “complir el ROM o modificar-lo per garantir la celebració estable i periòdica del ple”. El problema no és seu, ja que assegura “els regidors ens adaptem al que faci falta”. “Però no és qüestió de la nostra comoditat, sinó de qualitat democràtica” comenta.

Castañé explica que és una qüestió de rigor democràtic. “Un ple municipal amb un dia inequívoc i periòdic de celebració permet que la ciutadania s’interessi i s’impliqui en la seva ciutat”, apunta. Un símptoma més pel portaveu de Decidim de la feblesa del diàleg polític que viu Igualada.

Decidim va manifestar la seva queixa en l’últim ple, celebrat dimarts 26 d’abril. Al mateix, la plataforma va presentar tres abstencions destacades. Una davant de la finalització del Pla de Barris de Sant Agustí, en compliment de terminis legals; l’altra davant de la modificació de crèdit d’algunes partides i conceptes del pressupost d’enguany, finançat per baixes de determinades remeses del pressupost de despeses i la última davant de la moció del govern contra l’incivisme.

Sobre la qüestió del Pla de Barris de Sant Agustí, Castañé va lamentar la pèrdua de subvencions per burocràcia. Des de la plataforma es pregunta si “sense menystenir la feina dels tècnics, l’Ajuntament és una administració que acompanya prou als ciutadans per evitar la pèrdua de subvencions?”.

Sobre la modificació de crèdit, Decidim va voler deixar clar que les prioritats del govern no són les seves. Castañé es va tornar a lamentar, ara per l’oportunitat perduda per a innovar, per a permetre endegar un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi sobre la destinació dels diners.

El regidor va afirmar que “considerem que aquest govern porta una inèrcia que no pensa frenar”. El romanent és perquè l’IBI puja sol, ens augmenta la recaptació i, va concloure, aquest govern fa via amb el que ja tenien pensat, sense mesurar si hi ha noves necessitats a la ciutat.

Finalment, sobre la moció del govern contra l’incivisme, el portaveu de l’assemblea ciutadana ha afirmat que “no necessitem mocions que són paper mullat per a deixar clar el nostre compromís contra l’incivisme” i ha considerat que “la moció és ad hoc, buida i partidista, que no s’ha fet davant de moltes bretolades encara visibles a la ciutat”.

DECIDIM IGUALADA
Igualada, 26 d’abril de 2016