En les al·legacions a les ordenances fiscals, presentades el passat dijous per Decidim Igualada, el grup municipal d’esquerres fa una forta aposta per un Impost de Béns Immobles que s’adapti a la situació de crisi econòmica que encara colpeja de manera desigual les famílies del nostre municipi.

L’IBI representa pràcticament el 50% dels ingressos de l’Ajuntament, així com una part significativa de les obligacions tributàries a què les famílies han de fer front. A més, segons el seu portaveu Dario Castañé, “els valors cadastrals vigents són de 2008, corresponents a l’època del final de la bombolla immobiliària, pel que no s’ajusten a la realitat actual”.

Per alleugerir la càrrega que representen els impostos municipals, Decidim Igualada demana que el pagament de l’IBI es fraccioni per a tothom, “fent-se efectiu l’últim dia hàbil de març, juny, setembre i novembre”.

També introdueix una reducció de dos punts percentuals en el tipus d’IBI, ajustant-lo als valors negatius acumulats de l’IPC en els darrers anys. Amb això, Castañé afirma que “és un primer pas necessari per ajustar el principal impost municipal, però no pas l’últim”.

La bateria d’al·legacions continua establint en les ordenances fiscals l’aplicació de les bonificacions a l’IBI també per a famílies monoparentals i una actualització del recàrrec del 50% per a immobles desocupats amb caràcter permanent per fer referència a la llei catalana de dret a l’habitatge.

Decidim Igualada també pretén impulsar la creació d’un Reglament de Subvencions a les famílies per ajudar-les a complir amb les seves obligacions tributàries vers l’ajuntament, en funció de la seva situació econòmica, social i de càrregues familiars.

Amb aquest reglament cerquen, en paraules del seu portaveu Dario Castañé, “disposar d’una eina molt potent pel seu caràcter supletori quan la legislació estatal no contempla criteris de progressivitat” i “un tractament més equitatiu a totes les famílies que ho necessiten, sense restriccions imposades des de Madrid”.