Decidim Igualada agermanada amb Barcelona en Comú. Compartint idees.

https://barcelonaencomu.cat/mapa-en-comu